نرم افزارهای ژئوتکنيک طراحی شده برای iOS

اولين App طراحی شده توسط شرکت نووتک برای تبديل تعداد ضربات SPT به مشخصات مهندسی خاک از جمله زاويه اصطکاک داخلی، مدول الاستيسيته، سرعت موج برشی، مدول برشی، مقاومت برشی زهکشی نشده (ضريب چسبندگی) و ... ميباشد که در حال حاضر از App Store قابل دانلود و خريد است.

اين برنامه برای اجرا روی iPhone و iPad و iPod Touch طراحی شده و قيمت آن 30 دلار است. نصب و تست اين App رايگان است. جهت نصب آن از دستگاه خود وارد App Store شده و عبارت NovoSPT را جستجو کنيد. سپس دکمه Install را فشار دهيد تا برنامه نصب شود. نمونه هايی از صفحات برنامه در زير ديده ميشود:

مشاهده برنامه در App Store  

نمايندگی تهران

دريافت ليست قيمتها

ليست قيمتهای نرم افزارها از طريق اين صفحه قابل دسترسی است. جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطلاع از تخفيفها با ما تماس بگيريد