نرم افزار ترسيم 3 بعدی پروفيل خاک - VisLOG

کاربرد پروفيل های خاک

ترسيم پروفيل خاک

داده های حاصل از حفاری گمانه ها به صورت عمق نمونه ها، لايه بندی خاک و نتايج آزمايشات صحرايی (SPT و CPT و ...) جمع آوری شده و در اختيار مهندس ژئوتکنيک قرار ميگيرند.

قدم بعدی پردازش اين داده ها و ترسيم پروفيل خاک در محدوده پروژه است به نحوی که مهندس بتواند به درک بهتری از وضعيت زمین و لايه بندی آن دست يابد. در حال حاضر غالباً مهندسين يا پروفيلها را دستی ترسيم ميکنند يا از نرم افزارهايی مثل اتوکد استفاده ميکنند که برای اين منظور طراحی نشده است.

 

معرفی نرم افزار VisLOG

توسط نرم افزار VisLOG کاربر ميتواند اطلاعات گمانه ها را شامل مختصات محل حفر گمانه، عمق گمانه، سطح آب، لايه ها و نتايج آزمايشهای صحرايی وارد کند و پروفيلها را تعريف کند. هر پروفيل به راحتی با انتخاب گمانه هايی که روی آن قرار دارند مشخص ميشود و برنامه به صورت اتوماتيک لايه های مشابه گمانه های مجاور را به هم متصل کرده و مدل 3 بعدی را تهيه ميکند.

کار با برنامه بسيار راحت بوده و تهيه پروفيلهای خاک با کيفيت بسيار بالا انجام ميشود. کاربر ميتواند مدل 3 بعدی را با فرمتهای استاندارد مثل اتوکد، فيلم و تصوير ذخيره کند يا مستقيماً مدل را پرينت کند.

امکانات برنامه

 

 

خلاصه مشخصات نرم افزار VisLOG

پارامترهای پس از روانگرايی

خروجی گرافيکی

 
  • خروجی با فرمت BMP

  • خروجی با فرمت DXF اتوکد

فيلم مدل 3 بعدی

خروجی با فرمت فيلم

 

کاربر ميتواند مدل 3 بعدی را با فرمت فيلم ذخيره کند و آنرا روی CD يا فلش به کارفرما ارائه کند

داده های ورودی

مدل 3 بعدی

 
  • امکان زوم و جابجائی و چرخش مدل

  • چاپ مدل 3 بعدی و ذخيره با فرمت اتوکد 

خريد نرم افزار VisLOG
اين نرم افزار دارای نوع لايسنس مدل H بوده و پس از خريد روی 4 کامپيوتر قابل اجراست. خريد شما شامل يکسال آپگريد و پشتيبانی رايگان نيز ميباشد.

ليست قيمت نرم افزارها انواع لايسنس ها  

دانشگاه هستيد؟ هر دانشگاه در ايران ميتواند برنامه را به صورت رايگان روی 2 کامپيوتر جهت کاربردهای آموزشی و تحقيقاتی نصب و استفاده کند. برای جزئيات بيشتر با ما تماس بگيريد.

 

دانلود و تست برنامه
شما ميتوانيد برنامه VisLOG را به صورت رايگان دانلود و به مدت 14 روز آزمايشی استفاده کنيد. در اين مدت ميتوانيد از تمام قابليتهای برنامه استفاده کنيد. با کليک روی لينک زير، برنامه را همين امروز دانلود کنيد:

برنامه را دانلود کنيد  

» ليست آپديتهای برنامه را اينجا ببينيد