نرم افزار محاسبه ضرايب فشارهای جانبی خاک - LateralK

معرفی نرم افزار

اولين قدم در طراحی ديوارهای حايل، محاسبه فشار جانبی پشت ديوار است. اين فشار علاوه بر ارتفاع ديوار تابعی است از نوع مصالح خاکريز پشت ديوار، شيب خاکريز، سطح آب و ... که عمدتا توسط فرمولهای رانکين و کولمب بيان ميشود.

نرم افزار LateralK برای محاسبه ضرايب فشار جانبی خاک در شرايط استاتيکی و زلزله طراحی شده است:

نرم افزار LateralK از روش مونونوبه-اوکابه جهت محاسبه ضرايب در حالت زلزله استفاده ميکند:

محاسبه نيروی وارد بر ديوار و محل اثر نيروی برآيند

علاوه بر محاسبه ضرايب فشارجانبی خاک، بر اساس هندسه ديوار و مشخصات خاکريز، مقدار و محل نيروی برآيند وارد بر ديوار نيز توسط برنامه محاسبه ميشود.

ارائه نتايج

نتايج تمامی محاسبات به صورت نمودار و جداول مختلفی ارائه ميشود. نمودارها را ميتوانيد با فرمت عکس ذخيره کنيد و در گزارشها قرار دهيد. همه جداول نيز با فرمت Excel قابل ذخيره هستند.

 

 

خلاصه مشخصات نرم افزار LateralK

ريز محاسبات زلزله

ريز محاسبات زلزله

 

ارائه ريز ضرايب  محرک و مقاوم زلزله نسبت به شتاب افقی و قائم در جداول

ارائه ريز محاسبات

نتايج محاسبات

 

شامل ضرايب فشارهای جانبی و نيروهای وارد بر ديوار در شرايط عادی و زلزله

داده های ورودی

ورود اطلاعات

 
  • هندسه ديوار و خاکريز

  • مشخصات خاک

  • شتاب مبنای طرح

دفترچه راهنما

دفترچه راهنما

 

نحوه استفاده از برنامه و فرمولهای مورد استفاده در دفترچه راهنما (Help)

خريد نرم افزار LateralK
اين نرم افزار دارای نوع لايسنس مدل H بوده و پس از خريد روی 4 کامپيوتر قابل اجراست. خريد شما شامل يکسال آپگريد و پشتيبانی رايگان نيز ميباشد.

ليست قيمت نرم افزارها انواع لايسنس ها  

دانشگاه هستيد؟ هر دانشگاه در ايران ميتواند برنامه را به صورت رايگان روی 2 کامپيوتر جهت کاربردهای آموزشی و تحقيقاتی نصب و استفاده کند. برای جزئيات بيشتر با ما تماس بگيريد.

 

دانلود و تست برنامه
شما ميتوانيد برنامه LateralK را به صورت رايگان دانلود و به مدت 14 روز آزمايشی استفاده کنيد. در اين مدت ميتوانيد از تمام قابليتهای برنامه استفاده کنيد. با کليک روی لينک زير، برنامه را همين امروز دانلود کنيد:

برنامه را دانلود کنيد

» ليست آپديتهای برنامه را اينجا ببينيد