خدمات مهندسی

مديريت شرکت نووتک با بيش از 16 سال تجربه بين المللی در طراحی و اجرای پروژه های مهندسی ژئوتکنيک آمادگی خود را جهت ارائه خدمات مهندسی در زمينه های زير اعلام ميدارد:

  • طرح پايدارسازی گود با استفاده از انکر و شاتکريت

  • آناليز روانگرايی خاک و تهيه طيف پاسخ ساختگاه

  • محاسبه ظرفيت باربری و نشست شالوده های سطحی و عميق

  • طراحی ژئوتکنيکی ديوارهای حايل

  • ترجمه گزارشات ژئوتکنيک به انگليسی

  • مشاوره و مذاکره با شرکتهای خارجی همکار

جهت کسب اطلاعات بيشتر لطفا با ايميل مهندس عليرضا افخمی (alireza@afkhami.com) تماس حاصل فرمائيد.

نمايندگی تهران

دريافت ليست قيمتها

ليست قيمتهای نرم افزارها از طريق اين صفحه قابل دسترسی است. جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطلاع از تخفيفها با ما تماس بگيريد