معرفي نرم افزار

برنامه کامپيوتري "پي سنج" مجموعه اي است از ماجولهاي محاسباتي که مورد استفاده مهندسين ژئوتکنيک در پروژه هاي کوچک و بزرگ عمراني ميباشد. ورژن اول اين نرم افزار در سال 1376 نوشته شده و هم اکنون با گذشت بيش از 16 سال تبديل به يک برنامه قدرتمند و بي نظير ژئوتکنيکي شده و در کشورهاي مختلف از آمريکاي شمالي تا ايران، سنگاپور و ... مورد استفاده شرکتهاي مهندسين مشاور ژئوتکنيک قرار ميگيرد. تنها در ايران بيش از 40 دانشگاه، مرکز تحقيقاتي و شرکت مشاور از اين نرم افزار استفاده ميکنند. زبان برنامه (فارسي / انگليسي) توسط کاربر قابل انتخاب است و برنامه سيستم واحدهاي متريک و امپريال را پوشش ميدهد.

آناليز روانگرايي خاک

img کنترل روانگرايي خاک حين وقوع زلزله به 8 روش مختلف رايج در جهان از جمله آئين نامه کانادا، آمريکا، چين و ... به همراه تخمين جابجائي جانبي و نشست زمين پس از وقوع روانگرايي؛ شامل ده ها فرمول قابل انتخاب توسط کاربر.

توضيحات

ظرفيت باربري مجاز شالوده

Bearing Capacity: PEYSANJ Software کنترل همزمان گسيختگي برشي خاک و نشست پي براي ابعاد مختلف فونداسيون و خاکهاي چندلايه (به همراه خروجي Excel). جزئيات روشهاي محاسباتي و دقت آناليزها قابل تنظيم است.

توضيحات

آزمايش بارگذاري صفحه

img آناليز داده هاي خام آزمايش بارگذاري صفحه و محاسبه ضريب واکنش بستر با تفکيک سيکلهاي بارگذاري و باربرداري

توضيحات

آزمايش پرسيومتري

img

آناليز آزمايش فشارسنجي (پرسيومتري) با در نظر گرفتن تست کاليبراسون و محاسبه ضريب منارد (Em) و فشار حدي (Pl) و ...

توضيحات

دانلود و تست "پی سنج"رايگان است. همين امروز برنامه را دانلود کنيد!
 

ad ad ad ad ad ad

درباره ما

تمامي حقوق مادي و معنوي نرم افزار پي سنج متعلق است به مهندس "عليرضا افخمي عقدا". عليرضا هم اکنون موسس و مدير توسعه تکنولوژي شرکت Novo Tech Software کانادا بوده و در اين شرکت مجموعه نرم افزارهاي متنوعي را در زمينه مهندسي ژئوتکنيک توليد کرده است.

نمايندگي فروش

جهت خريد نرم افزارها در ايران با نمايندگي فروش ما در تهران تماس حاصل فرمائيد:

شرکت رايان سازه

تلفن تهران: 88262414 آقاي مهندس حسن احمدی