پردازش آزمايش فشارسنجي (پرسيومتر)

آزمايش پرسيومتري (فشارسنجي) جهت اندازه گيري ضريب منارد (Menard) و فشار حدي خاک (Limit Pressure) استفاده ميشود. هر دو اين پارامترها در محاسبه ظرفيت باربري و نشست شالوده هاي سطحي و عميق نقش بسيار مهمي دارند. فرمولهايي توسط "منارد" به همين منظور پيشنهاد شده که کاربرد بسيار وسيعي دارد. استاندارد نحوه اجرا و محاسبه آزمايش در ASTM D4719 آمده است.  در اين بخش از نرم افزار "پي سنج"، مقادير فشار (bar) و حجم (cc) که در حين انجام آزمايش قرائت شده است به برنامه داده ميشود. مشخصاتي همچون عمق آزمايش، ضريب پواسون خاک، سطح آب، نوع تيوب و ... نيز جزئي از داده هاي اوليه خواهند بود. همچنين لازم است اعداد کاليبراسيون دستگاه به برنامه داده شود. با فشردن کليد براي هر فشار، بر اساس داده هاي قرائت شده و کاليبراسيون دستگاه، فشارها اصلاح ميشوند و منحني فشار-حجم براي آزمايش ترسيم ميگردد.

Plate Loading Test: PEYSANJ Software
 

"پي سنج" به طور اتوماتيک قسمتهاي "بارگذاري اوليه"، "الاستيک" و "پلاستيک" را شناسايي کرده و بر اساس نقاط شروع و پايان منطقه الاستيک، مقدار ضريب منارد (Em) و فشار حدي (Pl) را محاسبه ميکند. در "پي سنج" انتخاب منطقه الاستيک با محاسبه تمامي خطوط رگرسيون ممکنه که از منحني عبور ميکنند انجام ميشود. به اين ترتيب که براي هر گزينه، مقدار خطاي مجموع مربعات فواصل محاسبه ميشود و گزينه اي که کمترين خطا را داشته باشد انتخاب ميشود. لازم به ذکر است که با پيش بيني گزينه اي در برنامه، مهندس محاسب ميتواند منطقه الاستيک را خود انتخاب کند. 

دفترچه محاسبات

با فشردن کليد "چاپ"، دفترچه محاسبات آماده شده و نمايش داده ميشود. اين دفترچه شامل روجلدي، فرضيات مساله، ريز محاسبات و نمودارها است.

تمام نمودارهاي ترسيم شده در برنامه قابل تنظيم و ذخيره با فرمتهاي گرافيکي و Excel هستند. همچنين با کليک بر روي نمودارها، Scale محورها و فواصل Gridlineها را ميتوان تنظيم کرد. هريک از منحني ها نيز جداگانه قابل چاپ هستند.
 

 

ad ad ad ad ad ad

درباره ما

تمامي حقوق مادي و معنوي نرم افزار پي سنج متعلق است به مهندس "عليرضا افخمي عقدا". عليرضا هم اکنون موسس و مدير توسعه تکنولوژي شرکت Novo Tech Software کانادا بوده و در اين شرکت مجموعه نرم افزارهاي متنوعي را در زمينه مهندسي ژئوتکنيک توليد کرده است.

نمايندگي فروش

جهت خريد نرم افزارها در ايران با نمايندگي فروش ما در تهران تماس حاصل فرمائيد:

شرکت رايان سازه

تلفن تهران: 88262414 آقاي مهندس حسن احمدی