پردازش آزمايش بارگذاري صفحه

اين آزمايش جهت اندازه گيري ضريب واکنش بستر صفحه 30 سانتيمتري استفاده ميشود. اگرچه اين آزمايش بهترين روش براي تخمين ضريب الاستيسيته نيست، اما امروزه از آن استفاده زيادي در اين خصوص ميشود. در اين بخش از نرم افزار "پي سنج" کافيست مقادير بار (تن) و نشست ميانگين گِـيج (ميليمتر) به برنامه داده شود. بديهي است مشخصات صفحه (Plate) و عمق آزمايش و ... نيز جزئي از داده هاي اوليه خواهند بود. با فشردن کليد "محاسبه" براي هر گام، بر اساس ابعاد صفحه و بار وارده، تنش وارد بر صفحه محاسبه شده و منحني تنش-نشست زير صفحه ترسيم ميشود.

سپس نقاط پيک هر سيکل بارگذاري-باربرداري شناسايي شده و براي هر سيکل، يک Ks30 محاسبه ميشود. ليست Ks30هاي سيکلهاي مختلف در جدولي به کاربر ارائه ميشوند.

Plate Loading Test: PEYSANJ Software

KS30 ميانگين نهايي، با استفاده از منحني خمش صفحه اصلاح ميشود. اين قسمت اختياري است و کاربر ميتواند از اين اصلاح صرفنظر کند. جهت مشاهده نحوه اصلاح و تبديل KS30 براي خمش صفحه و ابعاد فونداسيون به صفحه مربوطه مراجعه کنيد. با فشردن کليد "ريز محاسبات" کليه مراحل محاسباتي با تمام جزئيات به صورت فايل متني آماده شده و نمايش داده ميشود. با ارسال دستور چاپ، دفترچه محاسبات تهيه و چاپ ميشود.
 

دفترچه محاسبات

با فشردن کليد "چاپ"، دفترچه محاسبات آماده شده و نمايش داده ميشود. اين دفترچه شامل روجلدي، فرضيات مساله، ريز محاسبات و نمودارها است.

تمام نمودارهاي ترسيم شده در برنامه قابل تنظيم و ذخيره با فرمتهاي گرافيکي و Excel هستند. همچنين با کليک بر روي نمودارها، Scale محورها و فواصل Gridlineها را ميتوان تنظيم کرد. هريک از منحني ها نيز جداگانه قابل چاپ هستند.
 

 

ad ad ad ad ad ad

درباره ما

تمامي حقوق مادي و معنوي نرم افزار پي سنج متعلق است به مهندس "عليرضا افخمي عقدا". عليرضا هم اکنون موسس و مدير توسعه تکنولوژي شرکت Novo Tech Software کانادا بوده و در اين شرکت مجموعه نرم افزارهاي متنوعي را در زمينه مهندسي ژئوتکنيک توليد کرده است.

نمايندگي فروش

جهت خريد نرم افزارها در ايران با نمايندگي فروش ما در تهران تماس حاصل فرمائيد:

شرکت رايان سازه

تلفن تهران: 88262414 آقاي مهندس حسن احمدی